Angrerett

Angreretten gjelder dessverre ikke for måltilpassede produkter, ref. $22e i angrerettloven.

Feil eller mangel ved målbestilte varer skal meldes til kundeservice@kid.no. Legg ved bilde(r) av feil eller mangel.

Gebyr ved uavhentede pakker

Husk at du må hente pakken din innen 14 dager! Etter det sendes varene i retur.

Om du ikke henter pakken innen oppgitt dato slik at den blir returnert til oss, vil du bli belastet med et gebyr på kr. 250,-, samt frakt og returomkostninger som er 2 x kr. 89,-, totalt kr. 428,-. Dette gjelder også dersom om du har hatt gratis frakt på din bestilling, da Kid må betale fraktomkostninger for alle pakker som blir sendt/returnert med PostNord. Du får ikke et ekstra gebyr på varer som er hentet og returnert med angrerettskjema.

Ved uavhentet pakke på Hent i Butikk fraktalternativet belastes det et gebyr på kr 150,-.

Du kan også se denne og tidligere ordre under Min Side (krever at du er logget inn).

Reklamasjon

Dersom det oppdages en feil eller mangel på en vare må du innen rimelig tid etter at dette oppdages, gi oss melding om at du ønsker å påberope en mangel (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Feil eller mangel ved målbestilte varer skal meldes til kundeservice@kid.no.

Vi forbeholder oss retten til å videresende reklamasjoner til produsent eller underleverandør for videre vurdering av eventuelle feil og mangler.

Ved eventuelle tvistesaker følger Kid Interiør AS forbrukertvistutvalgets eventuelle avgjørelser.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Kid Interiør AS, betaler vi ikke disse utgiftene.

Kid Interiør AS betaler returporto på alle reklamasjonssaker dersom kvittering kan fremlegges.

Returadressen er:

Kid Interiør AS

Postboks 505

3412 Lierstranda

Garanti

Våre garantier gjelder i Norge og innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.