Siden det finnes mange ulike typer av veggmaterialer følger det ikke med skruer til den måltilpassede solskjermingen. Kunder bes kontakte sin lokale faghandel/byggevare for råd om valg av skruer og festebeslag.